pl en
Rejestracja
 

Aktualności

04.04.2016
Już od 06.05.2016 r. rusza nasz ogólnopolski Konkurs dla Młodych Innowatorów pod hasłem: Od pomysłu do przemysłu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie oraz podjęcia prawdziwego wyzwania naukowego.
Wasze pomysły oraz innowacje mają szansę zaistnieć w świecie i znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle. czytaj więcej

Partnerzy i Sponsorzy
NTKM 2016


   

Patronat merytoryczny
NTKM 2016

Nad tegoroczną konfererencją NTKM 2016 patronat merytoryczny obejmują:
 

Patronat medialny
NTKM 2016

Nad tegoroczną konfererencją NTKM 2016 patronat medialny obejmują:

Udział partnerski/sponsorski
NTKM 2016

Udział partnerski/sponsorski w Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki  stwarza Państwu doskonałą okazję do nawiązania nowych  kontaktów biznesowych, zaprezentowania swojej osiągnięć technologicznych i rozwiązań potencjalnym partnerom biznesowym, ugruntowania istniejących już relacji, jak również zdobycia ciekawych doświadczeń i wiedzy nt. nowych technologii, konstrukcji i materiałów mających zastosowanie
w branży chemicznej i energetycznej. Podczas Konferencji przedstawione zostaną kierunki  rozwoju chemii i  energetyki oraz polskie technologie, które mogą odegrać znaczącą rolę w Europie
i w Świecie. Chcemy łączyć potrzeby zarówno dużych koncernów/firm z możliwościami jakie posiadają mniejsze przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, którym zależy na wdrażaniu praktycznych rozwiązań. Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w Konferencji.
Najważniejsze Korzyści:
 • możliwość zaprezentowania własnych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
 • dotarcie do licznej i wyselekcjonowanej grupy potencjalnych partnerów biznesowych,
 • wielokanałowa komunikacja z potencjalnym i stałym klientem firmy,
 • prezentacja firmy jako specjalisty w branży,
 • szeroka promocja firmy.

1. Partner Strategiczny – cena ustalana indywidualnie.
Korzyści:
W zakresie Partnerstwa prowadzone są indywidualne ustalenia z Partnerem co do zakresu i korzyści z udziału w konferencji.
2. Sponsor Główny – 17900,00 PLN
Korzyści:

 •  Przyznanie tytułu Sponsora Głównego II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki,
 • Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 • Wyeksponowanie na materiałach marketingowych, transparentach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać impreza, nazwy firmy i logo jako Sponsora Głównego konferencji,
 • Wywiad ze Sponsorem Głównym NTKM 2016 umieszczony w Internecie na stronie konferencji www.ntkm.pl i na stronach Partnerów Medialnych konferencji,
 • Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, możliwość rozmieszczenia materiałów identyfikacyjnych Sponsora Głównego na Sali konferencyjnej oraz salach panelowych),
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy do 6 m2,
 • Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Konferencję i na wszystkich innych przedstawianych prezentacjach,
 • Przekazanie informacji o Sponsorze Głównym i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom w pierwszym dniu konferencji,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.

3. Sponsor NTKM 2016 – 12900,00 PLN
Korzyści:

 • Przyznanie tytułu Sponsora NTKM 2016 II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje Materiały dla Chemii i Energetyki,
 • Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 • Wyeksponowanie na materiałach marketingowych, transparentach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać impreza, nazwy firmy i logo jako Sponsora konferencji,
 • Wywiad ze Sponsorem NTKM 2016 umieszczony w Internecie na stronach NTKM.pl,
 • Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, możliwość rozmieszczenia materiałów identyfikacyjnych na Sali konferencyjnej oraz na salach panelowych),
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy do 6 m2,
 • Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Konferencję,
 • Przekazanie informacji o Sponsorze i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom
  w pierwszym dniu konferencji,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.
Do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

Organizers


Dokumenty i Formularze NTKM 2016 do pobrania

Oferta sponsoringu
► Zgłoszenie sponsoringu
Program prelekcji

 

Mecenas Konferencji: