pl en
Rejestracja
 

Aktualności

26.10.2016
Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Park Przemysłowy w Partnerstwie z Grupą Azoty ZAK S.A. oraz Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle mają zaszczyt ogłosić Zwycięzców Konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów” w dwóch kategoriach wiekowych. czytaj więcej

Konkurs
NTKM 2016

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, „Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym” oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
Cel Konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową. Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.
 
Organizator ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do Konkursu od dnia 01.08.2016 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
  • Etap I - Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego - zostanie przeprowadzony od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. do godziny 23:59.
  • Etap II - Wybór Finalistów Konkursu - zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników.
Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
a)  I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia


Regulamin oraz dokumenty konkursowe do pobrania na www.konkurs-ntkm.pl

Organizatorzy


Dokumenty i Formularze NTKM 2016 do pobrania

Oferta sponsoringu
► Zgłoszenie sponsoringu
Materiały pokonferencyjne NTKM 2016

 

Mecenas Konferencji: