pl en
Rejestracja
 

Aktualności

26.10.2016
Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Park Przemysłowy w Partnerstwie z Grupą Azoty ZAK S.A. oraz Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle mają zaszczyt ogłosić Zwycięzców Konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów” w dwóch kategoriach wiekowych. czytaj więcej

Program Prelekcji
NTKM 2016

 

27 Października - Dzień II

SALA A
  1100 - 1130

Separacje membranowe. - prof. Dr  hab. Inż. Marek Bryjak (Politechnika Wrocławska)

  1130 - 1200 Materiały polimerowe w elektro-technice. - Stanisław Kudła (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia")
  1200 - 1230 New ways for providing process heat from exhaust air cleaning plants. - Eberhard Krumm / Daniel Hein (Rotamill Gmbh and Sursys Sp. z o.o.)
  1230 - 1300 Wykorzystanie nowoczesnych wentylatorów przemysłowych dedykowanych dla sektora energetycznego oraz branży chemicznej. - Aleksander Koszembar
(Sursys Sp. z o.o.)
  1300 - 1330 Projektowanie wymienników ciepła dla układów odzysku ciepła dedykowanych do mikroturbin - dr Daniel Zając (Kelvion)
  1330 - 1400 Badania i prace rozwojowe w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Kierunki, cele, sposoby realizacji, finansowanie - Ryszard Grzybek  (GA ZAK S.A.)
  1400 - 1440 Lunch
  1440 - 1510 Coolers for special applications - dr Falk Mohasseb (Kelvion GmbH)
  1510 - 1540 Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie. Aktualny stan badań i wdrożeń. - dr. inż. Paweł Gąsior (Politechnika Wrocławska)
  1540 - 1610 Zmiana dwutlenku węgla w produkty, na przykładzie prac badawczych realizowanych w TAURON Wytwarzanie S.A. -  Janusz Tchórz (Tauron Wytwarzanie S.A.)  
  1610 - 1640 Górnictwo rud i "górnictwo miejskie" – Możliwości odzysku metali z odpadów kopalnianych i odpadów komunalnych – Tomasz Smoliński (Instytut Chemii I Techniki Jądrowej)
  1640 - 1650 Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW”
  1650 - 1700 Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW”
  1700 - 1730 Komleksowy system bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym – Konrad Ciebień (Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.)
  1730 - 1800 Nowoczesne spojrzenie na koagulację-Marian Płaczek (DEMPOL-ECO)
SALA B
  1100 - 1130 Przemysłowe wykorzystanie osadów ściekowych. - dr inż. Marta Bożym (Politechnika Opolska)
  1130 - 1200 Ogniwa paliwowe w energetyce. Współczesne trendy - prof. Jerzy Kaleta (Politechnika Wrocławska)
  1200 - 1230 Efektywność termicznych technologii utylizacji odpadów stosując procesy pirolizy, zgazowania, spalania do produkcji energii. - dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek (Politechnika Wrocławska)
  1230 - 1300 Imidazoliny jako modyfikatory asfaltów stosowanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych - Jacek Kosno (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia")
  1300 - 1330 Preferencyjne finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorców w programach ramowych UE - Arkadiusz Lewicki (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej)
  1330 - 1400 Wykorzystanie mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym oraz energetyce. - Jacek Mszyca (Jmenergy)
  1400 - 1440 Lunch
  1440 - 1510 Czy Biogospodarka może być źródłem surowców dla chemii ? - dr hab. inż. Danuta Ciechańska (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych)
  1510 - 1540 Instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła  niskotemperaturowych spalin kotłowych zapewniają dostosowanie do obniżonych progów emisji (WHR Waste Heat Recovery) - Piotr Ostrowski (Politechnika Śląska)
  1540 - 1610 "Innowacyjna chemia - droga odpowiedzialnego rozwoju" - dr Andrzej Krueger (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia")
  1610 - 1640 Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED – Edward Pęcak (Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.)
  1640 - 1650 Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW”
  1650 - 1700 Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW”
  1700 - 1730 Wystąpienie Pani Marioli Kobylańskiej – Rafako S. A.

28 Października - Dzień III

SALA A
  0900 - 0930 Materiały zol-żelowe do zadań specjalnych w inżynierii cieplnej. Izolacja, kondensacja, ewaporacja, absorpcja energii. - dr inż. Justyna Krzak (Politechnika Wrocławska)
  0930 - 1000 Efektywne bezodpadowe zagospodarowanie osadów ściekowych oraz oczyszczanie wody do pierwszej klasy czystości. (czyste produkty, czyste gazy energetyczne, czysta energia w kogeneracji, czysta woda). - Tomasz Tomczyk, Adam Zadorożny (WT&T Polska Sp. z o.o.)
  1000 - 1030 Efekt magnetokaloryczny w chłodnictwie. Przykłady zastosowań. - dr inż. Daniel Lewandowski (Politechnika Wrocławska)
  1030 - 1100 Uboczne produkty spalania węgla na przykładzie Grupy Azoty ZAK S.A. Szanse i zagrożenia- Arnold Scheit (GA ZAK S.A.)
  1100 - 1130 Nowy polski silnik pneumatyczny – dr hab. Inż. Mariusz R. Rząsa (Politechnka Opolska)
  1130 - 1200 Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych
ukierunkowana na maksymalizację recyklingu materiałowego - Autorzy technologii: EKOPROD Sp. z o.o. w Bytomiu, TOREN S.A. w Katowicach - Dr inż. Eugeniusz Krop (TOREN S.A.)
  1200 - 1230 Innowacyjne metody pomiarowe stosowane do oceny jakości produktów i surowców pochodzenia rolniczego dr. hab. inż. Katarzyna Szwedziak (Politechnika Opolska)
  1230 - 1300 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
   1300 - 1400 Lunch
SALA B
  0900 - 0930 Kierunki przemysłowego wykorzystania gliceryny - dr inż. Joanna Guziałowska-Tic (Politechnika Opolska)
  0930 - 1000 Zastosowanie gazów skroplonych w energetyce rozproszonej i lokalnej - Robert Podgórski / Wojciech Smuga (Horus-Energia Sp. z o.o.)
  1000 - 1030 Możliwości rozwoju oleochemii w Polsce - Marek Warzała (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" )
  1030 - 1100 Elementy indukcyjne o wysokiej sprawności w odnawialnych źródłach energii - mgr inż. Mirosław Łukiewski dr inż. Mariusz Hasiak (Fluxcom Jee / Politechnika Wrocławska)
  1100 - 1130 Węgiel – surowiec dla chemii i energetyki - Eugeniusz Sutor (GA ZAK S.A.)
  1130 - 1200 Efektywne bezodpadowe zagospodarowanie mułów węglowych w kierunku otrzymania produktów rynkowych i energii rozproszonej. (materiały budowlane, czysty gaz syntezowy, metanol, czysta energia, kogeneracja) - Tomasz Tomczyk, Adam Zadorożny (WT&T Polska Sp. z o.o.)
  1330 - 1415 Biogaz z odpadów rolno-spożywczych i osadów miejskich biologicznych oczyszczalni ścieków do zasilania pojazdów mechanicznych - Otton Roubinek (Instytut Chemii I Techniki Jądrowej)
  1230 - 1300 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
  1300 - 1400 Lunch

 

Organizatorzy


Dokumenty i Formularze NTKM 2016 do pobrania

Oferta sponsoringu
► Zgłoszenie sponsoringu
Materiały pokonferencyjne NTKM 2016

 

Mecenas Konferencji: